Aktuális programok
További programok
Eseménynaptár
H K Sze Cs P Szo V
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Határozatok

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai:24/2021.(III.30.) polgármesteri határozat

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere a megszűnő vállalkozási tevékenység miatt Zebegény-Ipolydamásd vegyes körzetű védőnői szolgálatot 2021. május 16. napjával a 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Kofog kódra visszaveszem.

Felkérem a pénzügyi ügyintézőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: polgármester                                                            Határidő: azonnal

 

23/2021.(III.30.) polgármesteri határozat 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere a megüresedő Zebegény és Ipolydamásd védőnői körzetére pályázatot írok ki és elrendelem a pályázat Zebegény, Ipolydamásd honlapján, hirdetőtábláján történő megjelenítését.

A pályázatra nyitva álló határidő: 2021. április 1. – április 30.

(A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi.) 

Felelős: polgármester                                                            Határidő: azonnal

 

Zebegény Község Önkormányzata

Ipolydamásd Község Önkormányzata

pályázatot ír ki

VÉDŐNŐ

munkakör betöltésére

 

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

elsősorban:

-          vállalkozásban történő ellátás

vagy

-          határozatlan idejű szolgálati jogviszony, az alkalmazás az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C törvényben meghatározott jogviszonyban

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2627 Zebegény, Petőfi tér 6., 2631 Ipolydamásd, Fő út 47., 2600 Vác, Dr. Jávorszky Ödön stny. 2. (Selye János Egészségügyi Technikum)

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A területi védőnői feladatok ellátásáról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok ellátása

 

Illetmény és juttatás: az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013.(VII.5.) Kormányrendelet (7. melléklet) szerint

Pályázati feltételek:

-          főiskolai végzettség, védőnő

-          felhasználói szintű MS Office

-          magyar állampolgárság

-          büntetlen előélet

-          cselekvőképesség

-          egészségügyi alkalmasság

-          nem pályakezdő esetében az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési Nyilvántartásában szereplő érvényes igazolvány, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagságot igazoló kártya másolata

 

Benyújtandó iratok, igazolások 

-          személyi és szakmai önéletrajz

-          három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés benyújtásának igazolása

-          végzettséget igazoló okirat másolata

-          hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez és a döntéshozók részére a megismeréshez

Előnyt jelent:

-          B kategóriás jogosítvány és saját gépjármű (használatát a munkáltató jogszabály szerint téríti)

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30. 12.00 óra

A pályázat publikálásának időpontja: 2021. április 1.

A pályázat benyújtásának módja:

-          postai úton, a pályázatnak a Zebegény Község Önkormányzata 2627 Zebegény, Árpád u. 5. címére történő megküldésével. A levelet úgy kell postára adni, hogy az 2021. április 30. napján 12. óráig megérkezzen!

-          személyesen, Zebegény Község Önkormányzatánál történő leadással

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkáltatók (a két település polgármestere) dönt. Sor kerülhet a jelöltek meghallgatására is előre egyeztetett időpontban.

A pályázat kiírója a pályázat érvénytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 14.

A pályázat kiírás közzétételének helye, ideje: Zebegény, Ipolydamásd Önkormányzatainak hirdetőtáblái, honlapja. Zebegény facebook-ja, 2021. április 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Bérlakás szükség esetén rendelkezésre áll. (2631 Ipolydamásd, Fő út 47.)

A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Hutter Jánosné polgármester nyújt a +36 27 571-510 telefonszámon

 

22/2021.(III.30.) polgármesteri határozat 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere Berta Ferenc közbeszerzési szaktanácsadó által elkészített Zebegény Község Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési tervét változtatás nélkül elfogadom.

Felkérem a közbeszerzési szaktanácsadót, hogy a tervet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tegye közzé és évközben a szükséges módosításokra tegyen javaslatot. 

Felelős: közbeszerzési szaktanácsadó, polgármester            Határidő: azonnal

 

21/2021.(III.30.) polgármesteri határozat 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere megbízom Dr. Nyul Balázs ügyvédet (székhelye: 1011 Budapest, Iskola u. 38-42. Fszt. 4.), az alábbi polgári jogi képviseleti feladatok ellátásával: 

 Zebegény Község Önkormányzata és az "MG Építész" Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1125 Budapest /10767/1/A/1 hrsz./, Szarvas Gábor út 42/a al. 1., Cg.01-09-717700) Tervező között 2021.01.27. napján a Zebegény település turisztikai célú fejlesztése ET-2019-02-135. sz. projekt keretében, a EKR001120912020 sz. közbeszerzési eljárással létrejött tervezési szerződésből eredő vitás kérdések, a szerződés megszüntetése kapcsán jogi tanácsadási és képviseleti tevékenység ellátásával, jogi tájékoztatás, tanácsadás, jogi képviseleti tevékenység nyújtásával, a Tervezővel a jogviszony megszüntetése érdekében.

Az ügyvédi díjat 30.000,- Ft/órában határozzák meg, melyet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséből biztosítja.

A feladatok ellátására a megbízási szerződés aláírását rendelem el. 

Felelős: polgármester                                                            Határidő: azonnal

 


20/2021.(III.30.) polgármesteri határozat 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011.évi CXXVIII.törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom.

Zebegény község Önkormányzatának polgármestere az MG Építész Kft-vel a településközpont turisztikai fejlesztésének tervezésére 2021.január 27-én kötött szerződést a település érdekeit szem előtt tartva felbontom. 

Indoklás:

·                a terveknek igazodniuk kell a támogató által elfogadott tervezési programhoz, mely a közbeszerzés részét képezte. A tervező által megküldött valamennyi elképzelés eltér a tervezési programban foglaltaktól.

·         településünk bruttó 900 millió forintot nyert el, melyből kb. 640 millió forint jut építési beruházásra, ami a tervezési programban lefektetett célterületekre használható fel turisztikai fejlesztésekre. Az összeg túllépése nem megengedett. A tervező által készített „részletes megvalósíthatósági tanulmányként” nevesített elképzelés programelemek elhagyása mellett is jelentősen meghaladja ezt az összeget. A tervezői költségbecslés összege nettó 843.486.000 Ft, amely jelentősen, 32%-kal magasabb, mint a Tervezési programban meghatározott teljes beruházási keret. Ezt a jelentős összeget településünk nem tudja finanszírozni.

·         Ennek megoldására kétfázisú megvalósítást javasolt a Tervező, „első fázisként annyit, amennyi belefér a Tervezési program által meghatározott keretbe”. Az egyedi támogatás nem rendelkezik kétfázisú megvalósításról.

·         A Támogató előírja a turizmusszakmai vélemény alapján elfogadott tervezési programban foglaltak maradéktalan érvényesítését.

           Felelős: polgármester                                       Határidő: azonnal

 

 

19/2021.(III.30.) polgármesteri határozat 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom.

Zebegény község Önkormányzatának polgármestere a 15./2021.(III.11.) polgármesteri határozattal Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC.törvény 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. Belterületi utak járdák, hidak felújítása jogcímen kiírásra kerülő pályázat benyújtásáról döntöttem.

Tárgyban érkezett hiánypótlási felhívás alapján fenti határozatomat az alábbiak szerint módosítom:
Igényelt támogatás összesen:             17.464.508,- Ft

Önrész:                                                  3.081.972,- Ft

Mindösszesen:                                     20.546.480,-Ft

A képviselő-testület a bruttó 3.081.972,-Ft-os önrészt 2021.évi költségvetés saját bevételei terhére biztosítja.

Felelős: polgármester                                       Határidő: azonnal

 

18/2021.(III.25.) polgármesteri határozat

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere – fenntartva és megerősítve a 2020. március 25. napján megtartott képviselő-testületi ülésen született 27/2020.(III.25.) Kt. határozatot - nem értek egyet és nem támogatom a Szőnyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola keretén belül az iskolában folyó alapfokú művészeti oktatás telephelyként történő átszervezését.

Zebegény országosan közismert művész település ezért az iskolában történő oktatása nem történhet telephelyként. 

Az alapfokú művészeti oktatás megőrzése fontos feladata az önkormányzatnak.

Felkérem a Váci Tankerületi Központ Igazgatóját, hogy az átszervezésre vonatkozó javaslatot fontolja meg és kérem a véleményem figyelembe vételét.

 

Felelős: polgármester                                                            Határidő: azonnal

 

17/2021.(III.25.) polgármesteri határozat

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere a Szőnyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2627 Zebegény, Petőfi tér 1-2.) átszervezését nem támogatom. Az alapfokú művészetoktatás a Szobi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola telephelyén történő ellátásával nem értek egyet.

Felkérem a Váci Tankerületi Központ Igazgatóját, hogy az átszervezésre vonatkozó javaslatot fontolja meg és kérem a véleményem figyelembe vételét.

 

Felelős: polgármester                                                 Határidő: azonnal

 

16/2021.(III.25.) polgármesteri határozat

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere a Szőnyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2627 Zebegény, Petőfi tér 1-2.) átszervezését támogatom és a zeneművészeti ág klasszikus zene keretein belül a rézfúvós tanszak felvételével egyetértek.

Felkérem a Váci Tankerületi Központ Igazgatóját, hogy az átszervezésre vonatkozó javaslatot fontolja meg és kérem a véleményem figyelembe vételét.

 

Felelős: polgármester                                                 Határidő: azonnal

 

15/2021.(III.11.) polgármesteri határozat

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatási melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen kiírásra kerülő pályázat benyújtásáról döntöttem.

A felújításra kerülő út a Kossuth utca 493/1 helyrajzi számon.

Igényelt támogatás összese:   bruttó 17.709.413,- Ft

Önrész:                                   bruttó   3.125.191,- Ft

Mindösszesen:                        bruttó 20.834.604,- Ft

A képviselő-testület a bruttó 3.125.191,- Ft-os önrészt a 2021. évi költségvetés saját bevételeiből biztosítja.

 

Felelős: polgármester                                                 Határidő: azonnal

 

14/2021.(III.8.) polgármesteri határozat

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere Dr. Nyúl Balázs (1011 Budapest, Iskola u. 38-42.) ügyvéd megbízásáról döntöttem.

A megbízás tárgya: Zebegény település turisztikai célú fejlesztése ET-2019-02-135 sz. projekt keretében az Ekr. 001120912020 számú közbeszerzési eljárással létrejött tervezői szerződésből eredő vitás kérdések kapcsán jogi tanácsadási tevékenység, jogi tájékoztatás, tanácsadás.

Az ügyvédi költség 30 e Ft/óra, melyet a 2021. évi költségvetésből biztosítom.

A szerződés aláírását rendelem el.

 

Felelős: megbízott, polgármester                                          Határidő: azonnal

 

13/2021.(III.8.) polgármesteri határozat

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere Dr. Ugrin Tamás ingatlan vásárlási kérelmét megismertem és a 0137/18 helyrajzi számi 94 m2 nagyságú, rét besorolású, mezőgazdasági terület eladását nem támogatom.

A területtel szomszédos 0141 helyrajzi számú, mezőgazdasági út jövőbeni szélesítése, kialakítása során nevezett önkormányzati ingatlan érintett lehet.

 

Felelős: polgármester                                                            Határidő: azonnal

 

12/2021.(III.2.) polgármesteri határozat

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény község Önkormányzatának polgármestere a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének

            kiadási főösszegét:     93.850.627 Ft-tal

            bevételi főösszegét:    93.850.627 Ft-tal fogadom el.

A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése a Márianosztra Község Önkormányzatának költségvetésébe épül be.

 

Felelős: Márianosztra polgármestere             Határidő: 2021. március 16.

 

11/2021.(II.26.) polgármesteri határozat

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzat polgármestere, Zebegény Község Önkormányzata mint tulajdonos képviseletében hozzájárulok ahhoz, hogy a Zebegény Község Önkormányzat tulajdonát képező, alábbi ingatlanokon NKER-KP-1-2021/1-000-263 számú „Útmenti keresztek felújítása és újak állítása” című pályázat keretében a Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat a kérelem mellékleteként benyújtott, Zebegény főépítészével egyeztetett előzetes tervek szerint úti kereszteket állítson illetve a pályázat keretében felújítson.

Az érintett ingatlanok és fejlesztéseik:

Zebegény 583/2.hrsz-on (természetben: Kálvária) meglévő úti kereszt felújítása,

Zebegény 115/7.hrsz-on (természetben: Duna-part és Országút között) meglévő Hirling kereszt felújítása,

Zebegény 624.hrsz-on (természetben: köztemető) új kereszt állítása,

Zebegény 157.hrsz-on (természetben: Új-völgy Völgy utcai Kápolna) új kereszt állítása.

A tulajdonosi hozzájárulást kizárólag a megnevezett pályázati eljárásban történő felhasználás céljából adtam ki.

 

Felelős: polgármester                                     Határidő: azonnal

 

10/2021.(II.25.) polgármesteri határozat

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere, a képviselő-testületnek bemutatott program alapján, Zebegény Község Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében hozzájárulok ahhoz, hogy a Zebegény Község Önkormányzat tulajdonát képező, de a Szőnyi István Általános Iskola és AMI (2627 Zebegény Petőfi tér 2.) tartós használatába adott 533/1 hrsz.-ú községi erdő területén a „Kerekhegyi Pagony” kialakítása kapcsán – természetben Zebegény Kossuth út -  Ady út- Fenyves út csatlakozása  - kb. 6 m átmérőjű területen „erdészeti lék” kialakítása céljából a  szakemberek által kijelölt fák kivágásra kerüljenek.

A tulajdonosi hozzájárulást kizárólag a megnevezett eljárásban történő felhasználás céljából adtam ki.

 

Felelős: polgármester                                                            Határidő: azonnal

 

9/2021.(II.25.) polgármesteri határozat

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere Zebegény Község önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében hozzájárulok ahhoz, hogy a Zebegény Község Önkormányzat tulajdonát képező, 401 hrsz.-on – természetben Zebegény Malom utca sportpálya - található sportöltöző vonatkozásában a Zebegény Garvittax Sportegyesület  TAO pályázat keretében a kérelem mellékletét képező terezési program szerint - a szükséges engedélyek beszerzését követően -  a beruházást megvalósítsa.

A tulajdonosi hozzájárulást kizárólag a megnevezett pályázati eljárásban történő felhasználás céljából adhatam ki.

 

Felelős: polgármester                                                            Határidő: azonnal

 

 


8/2021.(II.25.) polgármesteri határozat 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere "Zebegény település turisztikai célú fejlesztése" projektben kiválasztásra került MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
(1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/A. alagsor 1.) tervezői által elkészített előzetes telepítési vázlatokat megismertem.

Az A-D-ig bemutatott verziót településünk főépítésze véleményezte, melynek értelmében a variációk nem veszik figyelembe Zebegény hatályos Szabályozási Tervét és Helyi Építési Szabályzatát, a tervezési programban meghatározott funkcionális elhelyezés és tervezési irány egyik alternatívában sem teljesül ezért a szakvéleményre alapozva annak elfogadására nincs mód.

Felkérem az MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft-t, hogy az önkormányzattal kötött szerződésben foglalt határidők betartása és a szerződés mellékletét képező tervezési programnak megfelelően a megbízást teljesíteni szíveskedjen.

Felelős: megbízott, polgármester                                          Határidő: azonnal

 

 

 

7/2021.(II.25.) alpolgármesteri határozat 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának alpolgármestere Hutter Jánosné polgármester 2021. évi szabadságtervét megismertem és figyelembe véve a képviselők véleményét változtatás nélkül elfogadom.

A határozat mellékletét képezi a 2021. évi szabadságterv.

Felelős: jegyző                                                           Határidő: azonnal

 

 

 

6/2021.(II.22.) polgármesteri határozat 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere Dr. Závorszki Károly háziorvos késének a 4/2021.(II.1.) határozatomban helyt adtam és Kft-ként történő működését támogattam.

A döntésnek megfelelően Dr. Závorszki Károly háziorvos és Zebegény Község Önkormányzata között létrejött Háziorvosi Szerződést módosítom az alábbiak szerint:

-          több ponton módosul a Megbízott. 

A módosításnak megfelelően a Háziorvosi Szerződés 1. módosításának aláírását rendelem el.

Felelős: polgármester                                                 Határidő: azonnal

 

 

 

 

 

 

5/2021.(II.11.) polgármesteri határozat 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere a Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha (2627 Zebegény, Millennium sor 1.) éves munkatervében is szereplő nyári zárva tartás időpontját az alábbiak szerint határozom meg:

Nyári zárva tartás időpontja: 2021. augusztus 2-tól, 2021. augusztus 27-ig

(a szünet előtti utolsó nevelési nap: 2021. július 30., a szünet utáni első nevelési nap: 2019. augusztus 30.). 

Felkérem az intézményvezetőt, hogy a nyári szünet időpontjáról szóló közleményt, a helyben szokásos módon tegye közzé.

Felelős: polgármester                                                 Határidő: 2021. február 15.

 4/2021.(II.01.) polgármesteri határozat

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere Dr. Závorszki Károly háziorvos kérésének helyt adok és Kft-ként történő működését támogatom.

Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a DANUVIUS-MED Egészségügyi Szolgáltató Kft. (székhelye: 2500 Esztergom, Jókai M. utca 16.) a 2627 Zebegény, Petőfi tér 6. szám alatt lévő – önkormányzat tulajdonú - Orvosi Rendelőt telephelyként használja a határozat meghozatal napjától és az ingatlant a cég a cégnyilvántartásban telephelyként feltüntesse.

Felelős: polgármester                                               Határidő: azonnal

 

3/2021.(I.28.)

polgármesteri HATÁROZAT

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere az alábbi döntést hozom:

A Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Zebegény Község Önkormányzat között 2018. január 31. napjával kelt Együttműködési megállapodást áttekintettem, felülvizsgáltam és a módosítását nem tartom indokoltnak ezért módosítás nélkül hatályába fenntartom. 

Felelős: polgármester                                               Határidő: folyamatos

 

2/2021.(I.14.)

polgármesteri HATÁROZAT

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere az alábbi döntést hozom:

Zebegény község Önkormányzat képviselő-testülete a 69/2020.(XI.04.) Kt. határozatával döntött „Zebegény Településközpont turisztikai fejlesztés” című ET-2019-02-135 azonosító számú projekt ajánlattételi felhívás és a tervezési szerződés-tervezet elfogadásáról és a tervezési program alapján megvalósítandó tervezési tevékenységekre közbeszerzési eljárást írt ki.

A Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve a B. Futura Tervező és Szolgáltató Kft. összességében a legjobb ajánlatát, nettó 33.800.000,- Ft, fogadtam el.

A második helyen álló MG Építész Kft. irat betekintési kérelemmel fordult, majd azt követően előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be. A közbeszerzési szaktanácsadó megkereste a B Futura Tervező és Szolgáltató Kft-t felvilágosítást kérve. MG Építész Kft. a vitarendezést megelőzően jogorvoslati kérelmet nyújtott be a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottságához.

A Bűrös és Gombocz Ügyvédi Irodát, Dr. Bűrös László közbeszerzési szakjogászt (1092 Budapest, Kinizsi u. 21-25. B. lépcsőház I. em. 2.) javaslatára a Bírálóbizottság javasolja, hogy a B. Futura Tervező és Szolgáltató Kft-t összeférhetetlenség miatti kizárását és nyertesnek az MG Építész Kft-t mint a legkedvezőbb ajánlattevőt nyilvánítsa nyertesnek.

A fenti javaslatokat figyelembe véve az új döntés értelmében az MG Építész Kft. ajánlatát nyilvánítom nyertesnek és a szerződést a nyertessel megkötöm.

Felelős: polgármester                                               Határidő: azonnal

 

 

1/2021.(I.6.)

polgármesteri HATÁROZAT

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere az alábbi döntést hozom:

Zebegény község Önkormányzat képviselő-testülete a 69/2020.(XI.04.) Kt. határozatával döntött „Zebegény Településközpont turisztikai fejlesztés” című ET-2019-02-135 azonosító számú projekt ajánlattételi felhívás és a tervezési szerződés-tervezet elfogadásáról és a tervezési program alapján megvalósítandó tervezési tevékenységekre közbeszerzési eljárást írt ki, mely a közbeszerzési tanácsadó által készített ajánlattételi felhívás és tervezési szerződés tervezet szerint került kidolgozásra.

A Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve a B. Futura Tervező és Szolgáltató Kft. összességében a legjobb ajánlatát, nettó 33.800.000,- Ft, fogadtam el.

A második helyen álló MG Építész Kft. irat betekintési kérelemmel fordult, majd azt követően előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be. A közbeszerzési szaktanácsadó megkereste a B Futura Tervező és Szolgáltató Kft-t felvilágosítást kérve. MG Építész Kft. a vitarendezést megelőzően jogorvoslati kérelmet nyújtott be a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottságához.

A közbeszerzési tanácsadó javaslatára megbízom Bűrös és Gombocz Ügyvédi Irodát, Dr. Bűrös László közbeszerzési szakjogászt (1092 Budapest, Kinizsi u. 21-25. B. lépcsőház I. em. 2.), hogy az ügyben Zebegény Község Önkormányzatát képviselje, a Megbízási Szerződést készítse el és a szerződés aláírásáról döntöttem.

A feladat ellátásáért fizetendő díjat a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja.

Felelős: polgármester                                               Határidő: azonnal

 

 


75/2020.(XII.17.)

polgármesteri HATÁROZAT

 

 

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere,

felkéri a belső ellenőrzési vezetőt, hogy jelen határozat alapján a 2021. évi belső ellenőrzési tervet,

a könyvtár működésének ellenőrzése

vonatkozásában terjessze a képviselő-testület elé.

A belső ellenőrzés költségét a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése terhére biztosítja.

 

 

Felelős: polgármester                                                 Határidő: azonnal

 74/2020.(XII.17.)

polgármesteri HATÁROZAT

 

 

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere, Zebegény Község Önkormányzatának a köztemető használati rendjéről szóló 7/2017.(IV.6.) önkormányzati rendeletét felülvizsgáltam és a képviselő-testület véleményét kikérve úgy döntöttem, hogy 2021. évre a rendelete nem kerül módosításra.

 

 

Felelős: polgármester                                                 Határidő: azonnal

 

 


73/2020.(XI.25.)

polgármesteri HATÁROZAT

 

 

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere, Zebegény Község Önkormányzatának a helyi adókról szóló 18/2013.(XI.29.) önkormányzati rendeletét felülvizsgáltam és a képviselő-testület véleményét kikérve úgy döntöttem, hogy 2021. évre új adónemet nem vezetek be és a bevezetett adók mértékét nem emelem.

 

 

Felelős: polgármester                                                 Határidő: azonnal

 

 


72/2020.(XI.18.)

polgármesteri HATÁROZAT

 

 

Zebegény község Önkormányzat képviselő-testülete a „Zebegény Településközpont turisztikai fejlesztése” című ET-2019-02-135 azonosító számú projekt geodéziai felméréseinek elvégzésére beszerzési eljárást indított.

 

Az ajánlattételi felhívásra határidőben négy ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát.

 

Csóri Miklós EV. 2657 Tolmács, Zarándok út 19., bruttó ajánlata 1.600.000,- Ft

Dombai Gábor EV. 2659 Érsekvadkert, Hunyadi u. 27., bruttó ajánlata 960.000,- Ft

Kovács Bálint EV. 2120 Dunakeszi, Ábrahám Pál u. 6. 6. ajtó, bruttó ajánlata 850.000,- Ft

Vámos Attila EV. 2500 Esztergom, Táti út 61. fsz. 34., bruttó ajánlata 2.972.000,- Ft.

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

 

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület előzetes véleményét követően a beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítom.

 

Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve Kovács Bálint EV. 2120 Dunakeszi, Ábrahám Pál u. 6. 6. ajtó, bruttó 850.000,- Ft-os ajánlatát, mint a legalacsonyabb összegű megajánlást fogadom el és elrendelem a szerződés megkötését.

 

Felelős: polgármester                                                 Határidő: azonnal

 

 

 71/2020.(XI.11.)

polgármesteri HATÁROZAT

 

 

A Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

 

Zebegény Község Önkormányzatának polgármestere a rendkívüli helyzet bevezetése napján megtartott 2020. november 4.-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen az alábbi tárgyú és számú képviselő-testületi döntéséteket jóváhagyom:

 

Turisztikai fejlesztés tervezési program, 68/2020.(XI.04.) Kt. határozat,

Turisztikai fejlesztés ajánlattételi felhívás és turisztikai fejlesztés tervezési szerződés tervezet, 69/2020.(XI.04.) Kt. határozat

Zárt ülésen:

Beszerzési eljárás, 70/2020.(XI.04.) Kt. határozat

 

A határozatokat a 2020. november 4.-i rendkívüli ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.

 

 

Felelős: polgármester                                                  Határidő: azonnal

 

67/2020.(X.29.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ET-2019-02-135 projekt azonosító számú, „Zebegény településközpont turisztikai célú fejlesztése” című projekt előkészítő feladatai között a geodéziai feladatok ellátására kiírt beszerzési eljárás eredményeit megismerte.

A képviselő-testület a döntést elnapolja az anyag áttekintését követően rendkívüli ülés keretében dönt.

 

            Felelős: közbeszerző, polgármester                  Határidő: fentiek szerint

 


66/2020.(X.29.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zöld Híd B.I.G.G.” Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.) valamint a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötendő átmeneti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződést (továbbiakban: Szerződés) megismerte jóváhagyja az alábbi pontok beépítésével és a személyes egyeztetés igénylésével:

 

- zöldhulladék elszállítását ugyanolyan feltételekkel biztosítsák, mint a 2.000 fő feletti településeken

- a szelektív gyűjtők ürítése előre meghatározott rend alapján, de legalább havonta kétszer történjen meg, növelni kell a konténerek számát az igények szerint,

- az elmaradásnál, kivételt képez a nem megfelelő minőségű szolgáltatásból adódó hulladék, szolgáltató hibájából kimaradó szolgáltatás esetén két napon belül pótolni kell a szolgáltatást, amennyiben pótlásra nem kerül sor, akkor nem számítható fel a havi szolgáltatási díjba.

 

Felelős: polgármester                                      Határidő: 2020. november 15.


65/2020.(X.16.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzat képviselő-testülete a „Zebegény Településközpont turisztikai fejlesztése” című projekt geodéziai felméréseinek elvégzésére beszerzési eljárást indít.

A képviselő-testület az alábbi szakemberek megkeresését javasolja:

 

·                    Fegáta Bt. 2660 Balassagyarmat, Veres Pálné u. 38 .    Adósz. 24013381-1-12  geokoord@gmail.com   Péter Gábor

·                    Dombai Gábor 2659 Érsekvadkert, Hunyadi u. 27.   Adósz. 49052493-1-32   dombaigabor62@gmail.com  Dombai Gábor

·                    Fitoker Bt. 2660 Balassagyarmat, Honti út 2/A.  Adósz. 24010144-2-12  kenyers.laszlo@hotmail.hu  Kenyeres László

·                    Benke György 2631 Ipolydamásd Fő út 89

geometer314@gmail.com Benke György Adósz. 23867857-2-13

 

Felkéri a polgármestert, hogy az eljárást indítsa el Zebegény Község Önkormányzatának beszerzési szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

 

Felelős: közbeszerzési szaktanácsadó, polgármester    Határidő: azonnal

 

 

 

 


64/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019-2024. ciklus ideje alatt felhatalmazza a polgármestert, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal Zebegényi Kirendeltségén (továbbiakban: Hivatal) a népesség-nyilvántartási adatokból a képviselő-testület által megítélt - határozatban foglalt, az éves költségvetésben erre célra elkülönített előirányzatok terhére - támogatásokhoz (idősek napja, iskoláztatási támogatás, mikulás ünnepség stb.) listázást igényeljen.  

A lista sorszámot, nevet, lakcímet, születési időt, kort tartalmazhat. 

A listázásról, annak tárgyáról, időpontjáról nyilvántartást kell vezetni, melyet a képviselő-testület ellenőrizhet. A listát a felhasználását követően azonnal meg kell semmisíteni. 

A polgármester eljárása során köteles a GDPR-re vonatkozó jogszabályok valamint a Hivatal GDPR szabályzatát betartani. 

 

Felelős: Hutter Jánosné polgármester                            Határidő : folyamatos 

 

 

 


63/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete                         kérelmét megismerte és az alábbi feltételekkel a szociális keret terhére a települési támogatás címén támogatja. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye és Fogyatékosok Napközi Otthona (2600 Vác, Tabán u. 28.) napi ellátási költségéből a megemelt összeg különbözetét biztosítja.

 

Felkéri a polgármestert a feladat ellátási megállapodás megkötésére.

 

            Felelős: polgármester                                      Határidő: folyamatos

 

 


62/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához. 

 

Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójának Általános szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER Bursa rendszerben rögzíti. 

 

Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően a csatlakozási nyilatkozatot aláírja. 

 

Felelős: polgármester                           Határidő: 2020. szeptember 30. 

 


61/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatát megismerte. AT22854394 alvázszámú Mitsubischi traktor eladását támogatja 300.000 Ft értékesítési minimum ár mellett meghirdetés útján.

 

Felhatalmazza a polgármestert az értékesítés lebonyolítására.

 

Felelős: polgármester                                      Határidő: folyamatos

 

 

 

 


60/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a 2020.évi karbantartási és felújítási terv végrehajtásáról megismerte és elfogadja.

 

 59/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete Kostyán József kérelmét megismerte és Zebegény név használatát, a létrejövő „Zebegényi Hajó Egyesület” nevében engedélyezi.

 

Felelős: polgármester                                                     Határidő: azonnal

 

 


58/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete az élelmezésvezető tájékoztatóját a konyha 2020. évi működéséről megismerte és elfogadja.

 

 


57/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a Napraforgó utcába szákutca tábla kihelyezéséről döntött kivéve kerékpár kiegészítéssel. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a táblák kihelyezéséről gondoskodjon.

 

Felelős: polgármester                                      Határidő: 2020. október 31.

 


56/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zebegény Kossuth út elején (Mókus büfé) kihelyezett megállni tilos tábla kiegészítéséről dönt, miszerint ki kell helyezni egy „kivéve áruszállítás hétfőtől péntekig” táblát.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a táblák kihelyezéséről gondoskodjon.

 

Felelős: polgármester                                      Határidő: 2020. október 31.

 

 


55/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a József Attila utcai lakók kérését megismerte, azt támogatja.

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a József Attila út elejére kihelyez egy „behajtani tilos kivéve célforgalom” táblát, valamint a kerékpárosok behajtását engedélyezi mindkét irányból.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a táblák kihelyezéséről gondoskodjon.

 

Felelős: polgármester                                      Határidő: 2020. október 31.


54/2020.(X.08.) Kt. határozat

 

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021/2022. tanévben az általános iskola felvételi körzetét Zebegény vonatkozásában Zebegény község közigazgatási területét (1-8. osztály) jelöli ki.  

A köznevelési intézmény: Szőnyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2627 Zebegény, Petőfi tér 1-2.) 

 

Felelős: jegyző                            Határidő: 2020. október 15.