Aktuális programok
További programok
Eseménynaptár
H K Sze Cs P Szo V
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Határozatok

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai:


 

19/2019.(III.13.) Kt. határozat 

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény 94. § (2) bekezdése értelmében Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásban 

Krebsz Gábor alpolgármestert delegálja a település képviselésére. 

Felelős: alpolgármester
Határidő: folyamatos18/2019.(II.27.) kt. határozat  

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zebegény Község Helyi építési szabályzatát és Szabályozási tervét a következők szerint módosítja: 

A Hész településképi rendelettel történő összhang biztosítása- jogharmonizáció, építési vonal módosítása, törlése a 462, 480, 489/4, 499/1, 513/7, 520/1, 531/1 hrsz-ú területeken és a HÉSZ elírásból származó hibajavítása a mezőgazdasági övezetek előírásában sajtóhibája 0,01%-os beépítettség vonatkozásában;

a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után a települési rendezési tervi eszköz módosítását - a 314/2012.(XI. 8.) Kormányrendelet 32.§ (6a) bekezdés b), c), d), e) pontja alapján - állami főépítészi eljárás keretében folytatja le;

állami főépítészi eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi egyeztetés során nem állapít meg;

a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995.évi LIII. tv.43.§ (5) bekezdése, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.§.(2) és (3) bekezdése szerinti környezeti hatásvizsgálat készítését nem tartja szükségesnek;

A tervezői munka elkészítésére - a tervezési ajánlat szerinti - szerződést köt a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet-, Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel. Felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester17/2019.(II.27.) kt.határozat  

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Terv kft. Zebegény község településrendezési eszközeinek részleges módosítására vonatkozó ajánlatát megismerte.

Az ajánlat kiegészítésével illetve módosításával az I.csoport vonatkozásában480.000 Ft + áfa,míg a II.csoport vonatkozásában 680.000 Ft + áfa tervezési díjjal elfogadja.

A tervezési díjakat 2019.évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja.

Felkéri a főépítészt a településrendezési szerződések előkészítésére. Az I. csoport vonatkozásában felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződések megkötésére és aláírására. A II. csoport vonatkozásában felkéri a polgármestert a tervezői szerződések elkészülését követően a jogszabályi kötelező mellékleteivel felszerelve terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: szöveg szerint
Határidő: márciusi ülés16/2019.(II.27.) kt.határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a V4 Dunakanyar Kft. parthasználati kérelmét az alábbi mutatókkal támogatja:

 •  bérleti díj: 100.000Ft/félév melyet a szerződésben rögzítettek szerint 2 egyenlő részletben kell teljesíteni,
 •  a bérlők kötelesek gondoskodni a part szerződésben meghatározott területének bérleti időtartam alatti teljes körű takarításáról, fűnyírásáról, homokcseréről,röplabda háló megvásárlásáról, 
 • szemétszállításról köteles maga gondoskodni,
 • a bérlő köteles a vizesblokk javíttatását a bérbeadóval egyeztetett módon elvégezni, a vizesblokk takarítását és higiéniai felszerelését folyamatosan biztosítani
 • a bérelt területért és a vizesblokkért teljes felelősség terheli a bérlőt
 • a látogatói időn kívül a rendezvény sátorban az eszközök egy helyre pakolásával és letakarásával tartsanak rendet.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés kötésre. 

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos15/2019.(II.13.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2019.(II.07.) Kt. határozatát visszavonja és az alábbi döntést hozza:

Az 401834 ebr42 azonosítószámú 33.147.000,- Ft támogatási összeggel elnyert „ Zebegény Vis-maior esemény sziklaomlás helyreállítása” vis maior pályázat kapcsán beérkezett kiviteli tervezésre vonatkozó ajánlatokat megismerte.

A vis maior esemény helyreállítására a szakértői vélemény szerinti kiviteli tervek elkészítésével Dr. Török Ákos geo-technikai szakértőt bízza meg 1.800.000 Ft + áfa vállalási költségen, mely nem tartalmazza a kivitelezési művezetést. A kiviteli tervezés költségét a vis maior pályázat illetve saját költségevetése terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a szerződéskötésre.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal14/2019.(II.13.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a polgármester 2019.évi szabadságütemezését megismerte és jóváhagyja. Felkéri a jegyzőt a szabadság nyilvántartás vezetésére.

Felelős: Bahil Emilné dr.
Határidő: folyamatos13/2019.(II.13.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019.évi rendezvénytervet megismerte és elfogadta az alábbiakkal

 •  meg kell vizsgálni a gőzgombóc fesztivál megrendezés lehetőségeit és költségeit
 • a nemzeti összetartozás napjának költségeit át kell gondolni, és költségkímélő módon a fiatal korosztályt megcélozni.
 • a szervezési iroda  minden rendezvény kiadási és bevételi tételeiről készítsen nyilvántartást

 

Felelős: polgármester
Határidő:folyamatos12/2019.(II.13.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Zebegény község 2019.évre vonatkozó belsőellenőrzési tervét megismerte és elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő:folyamatos11/2019.(II.13.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Terv kft. Zebegény község településrendezési eszközeinek részleges módosítására vonatkozó ajánlatát megismerte.

Az ajánlat kiegészítését illetve módosítását kéri az alábbiak szerint:

I.csoport.: a tervezési ár csökkentését illetve elengedését kéri a javítások okán

II.csoport: 

 •  0151/175 és 0151/176 hrsz. területre vonatkozóan a módosítás kizárólag a 6 %-os beépíthetőségre vonatkozik.
 • a látványvédett területeken földkábel vezetése kötelező

 

Felelős: főépítész
Határidő: 2019.február 27.10/2019.(II.13.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 122./2018.(XII.12.) Kt. határozatát az alábbiak szerint kijavítja:

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Faludi Károly és Faludi Tamás tulajdonosok kérelmét megtárgyalta és a 0151/175 és 0151/176 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó kért új övezeti paramétereket kialakítását maximum 6% beépíthetőséggel támogatja

Felelős: főépítész
Határidő: 2019.február 27.9/2019.(II.13.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2019.évi költségvetési tervezetét megismerte, és kéri az anyag további részletezését és kidolgozását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019.február 27.8/2019.(II.13.) Kt. határozat

Zebegény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zebegényi Napraforgó Óvoda intézmény nyári szünet idejére tett intézményvezetői javaslatot - 2019.július 22-től 2019.augusztus 16-ig - megismerte, és jóváhagyja. Igény esetén a nyári ügyeletről az intézmény gondoskodik.7/2019.(II.07.) Kt. határozat

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartva 141/2017.(XI.23.) Kt. határozatában foglaltakat az „Alkotó tábor” működtetésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

a tábor valamennyi programjára az önkormányzat mint vagyonkezelő szerződik
a bérleti díjak a következők:
fedett szín és színházterem  :          13.000 Ft/nap/épület
4 nap egybefüggő bérlet esetén       10.000 Ft/nap/épület

nem önkormányzati szervezés esetén külső igénybevevő részére a fedett szín és a színházterem 20.000 Ft/nap/épület

 • fedett szín és tűzrakóhely együttesen 10.000 Ft/alkalom
 • esküvőre: színházterem, fészer, konyha   50.000 Ft /nap        
 • szállás ágynemű nélkül 1900 Ft  
 • tanári lakás 21.000 Ft/éjszaka (6 fő) ágyneművel, 15.000 Ft/éjszaka (6 fő) ágynemű nélkül
 •  20 fő diák/csoport részvétel esetén 1 kísérő tanár szállásdíja ingyenes

tábor díjak:

 • festő és grafika táborok: 30.000 Ft/fő/hét (5 nap)

                                                55.000 Ft/fő/hét (10 nap)

 • kerámia tábor:45.000 Ft/fő/hét (5 nap)

                                 80.000 Ft/fő/hét (10 nap) 

étkezési díjak:

 • reggeli: 400 Ft; ebéd: 900 Ft; vacsora: 900 Ft
 • ebéd külön igényelt menü" felnőtt csoportoknál:1.200 Ft/fő/menü 

 

A bérleti díjak fizetési módja:

40 % szerződéskötéskor (visszalépés esetén az összeget nem fizeti vissza az önkormányzat)

30 nappal a tábor kezdete előtt a teljes összeg kiegyenlítés (60%)

 • A bérleti szerződésekben egyedi kedvezmény kialakítása engedélyezett létszámtól és programtól függően
 • a bevételek a tábor fejlesztésre, felújítására fordítandók
6/2019.(II.07.) Kt. határozat 

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 401834 ebr42 azonosítószámú 33.147.000,- Ft támogatási összeggel elnyert „ Zebegény Vis-maior esemény sziklaomlás helyreállítása” vis maior pályázat kapcsán beérkezett kiviteli tervezésre vonatkozó ajánlatokat megismerte.

A vis maior esemény helyreállítására a szakértői vélemény szerinti kiviteli tervek elkészítésével a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr.Török Ákos tanszékvezető egyetemi tanárt geotechnikai szakértőt bízza meg 1.250.000 Ft + áfa vállalási költségen. A kiviteli tervezés költségét a vis maior pályázat illetve saját költségevetése terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a szerződéskötésre.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal5/2019.(II.07.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Darázs Mária tulajdonos, mint a Mészkő Kft ügyvezetője által benyújtott és ismertetett fejlesztési elképzelést elviekben támogatja, azonban a település fejlesztési elképzeléseivel a bemutatott tervek nem vágnak egybe. A képviselő-testület kéri a szakértőkkel való további egyeztetéseket és az anyag átdolgozását. Ameddig a képviselő-testült nem ismeri a belterületbe vonható terület nagyságát, addig felelős döntést hozni nem tud.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal4/2019.(I.22.) Kt. határozati javaslat

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének  

kiadási főöszeget: 85.916.900 Ft-tal

bevételi főösszeget: 85.916.900 Ft-tal fogadja el.

A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Márianosztra Község Önkormányzatának költségvetésébe épül be.

Felelős: Márianosztra község polgármestere
Határidő: 2019. február 15.3/2019.(I.22.) Kt. határozat 

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testülete pályázni kíván a belügyminiszter által meghirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. 12. pont szerinti „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra”.

A pályázat célja: Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményének megemelése.

Székhely település önkormányzatának egy főre jutó adóerő-képessége nem éri el a 20 000 forintot. 

A Kvtv. 2. melléklet I. 1. a) pontja szerinti elismert hivatali létszám 12,7 fő. 

A pályázni kívánt összeg: 10.160 000 Ft, mely vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

Zebegény Község Önkormányzata nem emelt illetményalapot és 2018. július 1-jén a költségvetési törvényben meghatározott 38.650 Ft-os illetményalapot alkalmazta. 

Zebegény Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy 2019. évre az illetményalapot a Kvtv.-ben rögzítetthez képest 20 %-kal megemeli, azaz 46 380 forintban állapítja meg 2019. január 1. napjától 2019. évi költségvetési rendeletében. 

A képviselő-testület felhatalmazza Márianosztra Község Önkormányzatának polgármesterét, hogy a pályázatot nyújtsa be és az ügyben teljes jogkörrel eljárjon. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. január 25.2/2019.(I.17.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zebegényi Napraforgó Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására magasabb vezetői pályázatot ír ki. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről és a pályázati eljárás lebonyolításáról a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos1/2019.(I.17.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, 2018. január 31. napjával kelt Együttműködési megállapodást áttekintette és módosítását nem tartja indokoltnak.

Felelős: jegyző, polgármester                              
Határidő: 2019. január 31.97/2018.(IX.27.) Kt. határozat

Tárgy:bölcsődei fejlesztés

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyminisztérium által kiírt „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018) c. pályázatát megismerte, és a pályázat benyújtását támogatja. A támogatási igény: eszközfejlesztés: 2.540.000 Ft, felújítás-átalakítás költsége: 44.285.712 Ft, egyéb költség: 2.024.288 Ft, Összesen: 48.850.000 Ft.

Önrész: 5 %. A pályázati önrészt 2.442.500 Ft mértékben 2018.évi költségvetése terhére biztosítja.

Utasítja a polgármestert a pályázat benyújtására

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal96/2018.(IX.19.) Kt. határozat

Tárgy:javaslat rendelet módosításra 

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester javaslatát támogatva a helyi szociális rendelet módosításával egyetért, mely szerint a rendelet kerüljön kiegészítésre a zebegényi állandó lakóhellyel rendelkező általános és középiskolás gyermekek alanyi jogon történő beiskolázási támogatásával.

Felkéri a jegyzőt a rendeletmódosítás kidolgozására.

Felelős Jegyző

Határidő: azonnal95/2018.(IX.19.) Kt. határozat

Tárgy:Támogatási kérelem

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019,júliusában megrendezésre kerülő német nemzetiségi tábor szervezését a zebegényi általános iskolások javára támogatja azzal, hogy a tábor idejére a Szőnyi kertben a szállást térítés nélkül biztosítja. A támogatás feltétele, hogy szállásdíjat a rendezők a résztvevőktől nem kérhetnek.

Felelős Hutter Jánosné polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 

94/2018.(IX.19.) Kt. határozat

Tárgy:Pestterv kérelme  

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete " 2302, 0190/51, 2301/1, 0190/24, 0190/53, 0190/54, 0174/5, 0175/4 hrsz. terület lakó vagy üdülő funkció elhelyezését biztosító terület-felhasználás és övezet kialakítása érdekében" készülő tanulmányterv látványtervi elemeinek elkészítéséhez az új alaptérkép , - ezzel együtt  az ortofotó, illetve domborzatmodell - megrendelését támogatja. Utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Felelős Hutter Jánosné polgármester

Határidő: azonnal93/2018.(IX.19.) Kt. határozat

Tárgy:Rendezési terv módosítás

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/ 2017. (III.09.) önkormányzati rendeletével elfogadta Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatát és mellékletei módosítására vonatkozó főépítészi javaslatot megismerte és az alábbiak szerint a rendeletmódosítást támogatja:

II. csoport (tulajdonosok kérelmei) 

A Képviselő Testület támogatja a Duna parton a Kajak-Kenu Szövetség által elhelyezésre kerülő új, típus öltöző épületet kihelyezését. A konténerekből álló alapokra készült külső faburkolattal valósulhat meg. A hely kiválasztását követően, azt a Szabályozási Tervlapon szükséges jelölni 5 éves átmeneti hasznosítást.

A Képviselő-testület támogatja a 281.hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának kérelmét és az övezeti paraméterek módosítását mellyel : a két övezet határa a 281 hrsz-ú telek egyik oldaláról átkerül a másik oldalára, ezzel az építési paraméterek jelentős részben emelkednek a kérelmező javára.

A Képviselő-testület a 0151/175 és 0151/176 hrsz-u ingatlanokra vonatkozó döntését elnapolja és a kérelemről a főépítész jelenléte mellett dönt

Felelős: főépítész

Határidő: folyamatos92/2018.(IX.19.) Kt. határozat

Tárgy:Rendezési terv módosítás

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2017. (III.09.) önkormányzati rendeletével elfogadta Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatát és mellékletei módosítására vonatkozó főépítészi javaslatot megismerte és az alábbiak szerint a rendeletmódosítást támogatja:

I. csoport (kötelezően elvégzendő módosítások, sajtóhibák, műszaki hibák kijavítása)

1. 2017 december 22-én fogadta el Zebegény Képviselő Testülete a Településképi rendeletét. A Helyi Építési Szabályzatból ki kell emelni azokat a szövegrészeket, amelyeket a Településképi rendelet szabályoz.

2. A HÉSZ mezőgazdasági övezetekre vonatkozó beépítettség meghatározásánál helyenként 0,01% szerepel tévesen, sajtóhiba, szükséges javítani.

3. A Szabályozási Terv hibásan jelöl néhány telken építési vonalat. Azokon a telkeken, ahol a telek utcafronti szélessége miatt az épület telepítése műszaki problémákba ütközik, az építési vonal ábrázolását a telkeken meg kell szűntetni.

- telkek, ahol a telek adottságai miatt javítás szükséges: hrsz. 462; 480; 489/4; 499/1; 513/7; 520/1; 531/1,

- lemaradt a szabályozási vonal a Börzsöny utca elején az 515/1 és 515/2-es ingatlanok esetében, ezt fel kell tüntetni

4. Zebegényben vannak külterületi telkek (Szarvas utca környéke) ahol a telkek egykori kimérésénél valamilyen hiba folytán 720 m2 helyett 719 m2 területű ingatlanok lettek kialakítva. Jogilag az 1m2 hiány ellehetetleníti az építést, amit az övezet egyébként lehetővé tenne. Szükségesnek látszik megvizsgálni a korrekció lehetőségét. (Földhivatalban kell helyesbítést kérni) Ez esetben vizsgáljuk meg a korrekció lehetőségeit.

Felelős: főépítész

Határidő: folyamatos91/2018.(IX.19.) Kt. határozat 

Tárgy:Bursa Hungarica csatlakozás

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához.

Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójának Általános szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.

Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően a csatlakozási nyilatkozatot aláírja.

Felelős: polgármester                              Határidő: 2018. október 3.90/2018.(IX.19.) Kt. határozat

Tárgy:Bérleti szerződés

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete Vas Máté bérlővel kötendő határozott idejű bérleti szerződés tervezetet megismerte.

A tervezet javítását kéri a következők szerint:

- bérbeadási időtartama 5 év, mely nem meghosszabbítható meg, igény esetén új szerződést kell kötni,

- a határozott idejű szerződés csak közfeladat ellátás szükségessége miatt mondható fel,

- az önkormányzat sem kötbért, sem kártérítést nem fizet,

- háromhavi kaució kikötése,

- kizárólag az üzlethelyiség előtti közterület használatát engedélyezi m2 meghatározásával a bérlő számára,

- bérlő köteles a funkciónak megfelelő folyamatos üzemeltetésre.

tetésre.

Felelős: ügyvéd

Határidő: folyamatos89/2018.(IX.19.) Kt. határozat 

Tárgy:ingatlanhasznosítás

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlanhasznosításokra vonatkozó előterjesztést megismerte és a 6/1.hrsz.-ú kivett parti sáv művelési ágú 77 m2 terület eladását eladását támogatja, amennyiben azt a vonatkozó jogi szabályozás lehetővé teszi.

Az eladási árat minimum 1.500.000 Ft-ban határozza meg. Értékesítés esetén a vagyonelemet forgalomképtelenből forgalomképes besorolásba helyezi. Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szabályozás szerinti eladási eljárás teljes körű lefolytatására.

Az eladással kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos88/2018.(IX.19.) Kt. határozat  

Tárgy:ingatlanhasznosítás

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlanhasznosításokra vonatkozó előterjesztést megismerte és a 0137/13-as hrsz.-ú (természetben Almáskerttel szembeni erdősült terület) 1.913 m2 területű szántó művelési ágú ingatlan eladását támogatja.

Az eladási ár meghatározására értékbecslést kér, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szabályozás szerinti eladási eljárás lefolytatására.

Az eladással kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.87/2018.(IX.19.) Kt. határozat  

Tárgy:ingatlanhasznosítás

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlanhasznosításokra vonatkozó előterjesztést megismerte és a zebegényi futballpálya melletti zöldterület kerékpáros pályaként történő használatát támogatja és engedélyezi.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos86/2018.(IX.19.) Kt. határozat 

Tárgy:ingatlanhasznosítás

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlanhasznosításokra vonatkozó előterjesztést megismerte és a zebegényi a 665 hrsz.-ú valamint 611 hrsz.-ú  ingatlanok megvásárlása kapcsán felkéri a polgármestert további egyeztetések lefolytatására és a helyszíni szemle megszervezésére

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos85/2018.(IX.19.) Kt. határozat 

Tárgy:ingatlanhasznosítás

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlanhasznosításokra vonatkozó előterjesztést megismerte és a zebegényi a 73/3 hrsz.-ú (1.640.000 Ft értékű) és 73/6 hrsz.-ú (550.000 Ft értékű) csatorna megjelölésű ingatlanok (összesen 416 m2) értékesítésével az értékbecslés szerint egyetért. A 73/3 és a 73/6 ingatlanok átminősítését támogatja. Az eladással kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.

Felkéri a polgármestert a vonatkozó szabályok szerinti értékesítés teljes körű lebonyolítására.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos84/2018.(IX.19.) Kt. határozat

Tárgy:ingatlanhasznosítás

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlanhasznosításokra vonatkozó előterjesztést megismerte és a zebegényi 89/2.hrsz-ú  688 m2 területű ingatlant nem kívánja értékesíteni.

Felkéri a polgármestert, hogy a parkoló és elektronikus töltőállomás kialakításának lehetőségeit vizsgálja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos83/2018.(IX.19.) Kt. határozat

Tárgy:vis maior kivitelező kiválasztás 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Malom-völgyi patakon bekövetkezett 385 719 igénylés azonosítóval bejelentett vis-major kártételek helyreállítása tárgyú beszerzési eljárás eredményeit megismerte.

A beszerzési eljárásra érkezett ajánlatokat érvényesnek, a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

A szakértői jegyzőkönyv valamint a Bíráló Bizottság javaslata alapján az összességében a legjobb ajánlatot tevő Béta-Tipp Kft (200 Szentendre Kondor Béla u 30/A.) ajánlatát fogadja el és bízza meg a vis major kivitelezésével 18.326.612 Ft vállalási összegért.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés-kötésre, és a pályázók kiértesítésére.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos82/2018.(IX.19.) Kt. határozat

Tárgy: múzeumi beszámoló

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szőnyi István Emlékmúzeum 2018.évi beszámolóját megismerte és elfogadja.81/2018.(IX.19.) Kt. határozat

Tárgy:óvoda dokumentumai

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zebegényi Napraforgó Óvoda módosított SZMSZ-ét, házirendjét, és munkatervét megismerte és változtatás nélkül elfogadja.80/2018.(IX.19.) Kt. határozat

Tárgy:óvoda beszámolója 

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zebegényi Napraforgó Óvoda 2017./2018 nevelési évről szóló beszámolóját megismerte és változtatás nélkül elfogadja.79/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy:Támogatási kérelem 

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-testület Gózon Francisco kérelmét megismerte és úgy döntött, hogy nem támogatja. Az önkormányzatnak nincs arra lehetősége, hogy Polgári törvénykönyvet érintő ügyben támogatást nyújtson, továbbá rögzíti azt is, hogy a kérelmezőnek többen felhívták a figyelmét a terület szennyezettségére, ezért ennek tudatában vásárolta meg ingatlanát. Javasolja a kérelmezőnek, hogy problémáját a hatályos jogszabályok keretein belül oldja meg.78/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy:Tökfesztivál támogatása

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Tökfesztivál rendezvény szervezését 2018. évben átvállalja. A rendezvényre a 2018. évi tartalék keret terhére 1,5 millió forintot biztosít.77/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy:Tervezési ajánlat Duna part környezetalakítási terv

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zebegény, Duna-part hrsz.: 115/7, 115/8, 112/2 alatti telkeken lévő zöldterület és strand környezetalakítási koncepcióterv elkészítésére érkezett ajánlatot megismerte. A koncepcióterv kidolgozásával egyetért mellyel B.Futura Tervező és Szolgáltató Kft-t bízza meg.

A tervezés díját 2018.évi költségvetés saját bevételei terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés kötésre.

Felelős polgármester                         Határidő: folyamatos76/2018.(VIII:01.) Kt. határozat

Tárgy: vis maior igény benyújtása

Zebegény község Önkormányzat Képviselő-testülete vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: Csapadékvíz okozta károk helyreállítása, Márianosztrai út helyreállítás helye: Zebegény Márianosztrai út 215.hrsz.

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés

2018 év (Ft)

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

3.206.515

10

Biztosító kártérítése

 

 

Egyéb forrás

 

 

Vis maior támogatási igény

28.858.633

90

Források összesen

32.065.148

100

 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 32.065.148 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani. Előleg igénylés lehetőségével a Képviselő-testület 4.809.772 Ft összegben élni kíván

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik/nem rendelkezik.*

Biztosító társaság megnevezése

 

Biztosítási szerződés száma

 

 Az adott káreseményre biztosítási összeget igényelt/ nem igényelt ,

*a képviselő-testület határoz arról,hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fennmaradását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.

 

Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni/nem tudja ellátni

A testület a saját forrás összegét a 2018.évi költségvetésének saját bevételei terhére biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: polgármester                        Határidő: azonnal75/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy: vis maior behívás

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Zebegény Vis-maior esemény Malom völgyi patak partfal helyreállítása” (ebr 385719 azonosító számú)  21.932.000 Ft támogatási összeggel elnyert vis maior pályázat kapcsán, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) szerint „Zebegény Vis-maior esemény Malom völgyi patak partfal helyreállítás” tárgyában egyszerűsített beszerzési eljárást indít

Az eljárás tárgya: partfalomlás/vízelvezetés

Az ajánlati felhívást az alábbi vállalkozóknak kívánja megküldeni:

Béta tipp Kft 2000 Szentendre, Kondor Béla u 17

Tau-Bau Kft 1085 Budapest Üllői út 36.

Pannnon Gabion Kft Biatorbágy Határ u 1.

Felkéri a közbeszerzési szaktanácsadót, hogy a felújítás ügyében az egyszerűsített  eljárást indítsa meg.

Felkéri a polgármestert a közbeszerzési szakértővel való szerződésre.

Felelős: közbeszerzési szaktanácsadó, polgármester          Határidő: azonnal74/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy: Vis maior beszerzés Berta

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Zebegény Vis-maior esemény Malom völgyi patak partfal helyreállítása” (ebr 385719 azonosító számú)  21.932.000 Ft támogatási összeggel elnyert vis maior pályázat tárgyában beszerzési eljárást indít.

Az eljárás lebonyolítására felkéri a Complexprt Kft. 2040 Budaörs, Aradi u. 17., képviseli Berta Ferenc közbeszerzési szaktanácsadót.

Felkéri a polgármestert a mellékelt megbízási szerződés megkötésére.73/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy: Óvoda alapító okirat módosítás

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zebegényi Napraforgó Óvoda (2627 Zebegény, Millennium sor 1.) nyitva tartását hétfőtő-péntekig, 2018. szeptember 1. napjától az alábbiakban határozza meg:

Napi nyitvatartási idő:                                           6,30-tól 17.00 óráig 10,5 óra

Heti nyitvatartási idő:                                            52,5 óra

Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a nyitvatartási idő változásáról a szülőket értesítse, és gondoskodjon a nyitvatartási időben és az Alapító Okiratban történt módosítások szabályzatokba történő átvezetéséről.


 

72/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy: Óvoda alapító okirat módosítás

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zebegényi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde (2627 Zebegény, Millennium sor 1.) Alapító Okirat módosító okiratát (Okiratszám: ZB/1/2018.), valamint egységes szerkezetben foglalt Alapító Okiratát (Okiratszám: ZB/1-2/2018.) jóváhagyja.

Az okiratok a határozat mellékletét képezik.

A ZB/1-2/2016. számú egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 2018. augusztus 31. napjával visszavonja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az okiratokat aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé megtegye71/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy: Nemzetiségi táblák kihelyezése

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a német nemzetiségi ismertető táblák kihelyezésére irányuló elképzelést megismerte. A főépítész javaslatát is figyelembe véve a táblák elhelyezését a Kossuth utcai platánsor területén támogatja.

Felelős: Hutter Jánosné polgármester

Határidő: azonnal70/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy: Képviselői keret felhasználása

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséből képviselői keret címen elkülönített 600.000 Ft keretösszegből

Blahó Csaba képviselő javaslatára és keretének terhére 20.000 Ft-ot a nemzetiségi tábor szervezésére, 10.000 Ft-ot a „Málenkij robot- Zebegény hangja” című film DVD előállítására,

dr. Sántha József képviselő javaslatára és keretének terhére 50.000 Ft-ot a nemzetiségi tábor szervezésére,

Krebsz Gábor alpolgármester javaslatára és keretének terhére 20.000 Ft-ot a nemzetiségi tábor szervezésére, 10.000 Ft-ot a „Málenkij robot- Zebegény hangja” című film DVD előállítására, 10.000 Ft-ot a Zebegényi Gravitax SE sportnap szervezésére

Gregorné Ferenci Noémi képviselő javaslatára és keretének terhére 20.000 Ft-ot a „Málenkij robot- Zebegény hangja” című film DVD előállítására, 20.000 Ft-ot a Zebegényi Gravitax SE sportnap szervezésére, 10.000 Ft-ot a nemzetiségi tábor szervezésére,

biztosít.

Utasítja a polgármestert a kifizetések teljesítésére.

Felelős: Hutter Jánosné polgármester

Határidő: azonnal

 69/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy: Újság

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Zebegényi újság” címmel havilap megjelenése mellett dönt. A havilap 8 oldal terjedelmű, színes újság, példányszám 200 db, az újság bruttó 100 Ft/db áron kerül forgalmazásra, terjesztése az élelmiszerboltok, az ajándékbolt, könyvtár, múzeum, szervezési iroda, dohánybolton keresztül történik, hirdetési igény esetén a díjtételek külön kerülnek meghatározásra. A havilap költségét 2018.évi költségvetés saját bevételei terhére biztosítja.

Határidő:folyamatos

Felelős: polgármester68/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy: Díjmeghatározások

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában valamint kezelésében lévő eszközök bérleti díjait az alábbiak szerint határozza meg:

megnevezés

kölcsönzési ár

szállítással

szállítás nélkül

raktári érték

mélytányér

20 Ft

 

 

800 Ft

nagytányér

20 Ft

 

 

800 Ft

desszert tányér

16 Ft

 

 

600 Ft

leveses tál

250 Ft

 

 

2 500 Ft

kés

15 Ft

 

 

400 Ft

villa

15 Ft

 

 

400 Ft

kanál

15 Ft

 

 

400 Ft

merőkanál

50 Ft

 

 

1 200 Ft

sörpad garnitúra

 

1 000 Ft

800 Ft

22 000 Ft

sörpad

 

600 Ft

500 Ft

22 000 Ft

sörasztal

 

800 Ft

600 Ft

22 000 Ft

műanyag székek

 

300 Ft

200 Ft

3 000 Ft

rendezvényasztalok

 

1 000 Ft

800 Ft

35 000 Ft

sátor 3 x 3 (nemzetiségi)

6 000 Ft

 

 

150 000 Ft

sátor 6 x 3 (nemzetisgi)

9 000 Ft

 

 

250 000 Ft

színpad

30 000 Ft

 

 

 

(Az árak az Áfával együtt értendők.)

 

Az eszközök bármely bérlete esetén 10 % kaució megfizetése kötelező.

 

Járművek bérlete helyi fuvarnál:

traktorra 1000 Ft/óra  autóra 1600 /óra

400 Ft/fő rakodóként

 

A Koperniczky ház tetőterében kialakított szálláshely díjai:

1-2 fő 12.000 Ft/éj/szoba

további 4.000 Ft/fő/éj

 

Az eszközök a civil szervezetek nonprofit rendezvényeire ingyenesen kerülnek használatba adásra.

A képviselő-testület felkéri a civilszervezeteket, hogy az eszközöket hivatalosan is adják az önkormányzat használatába, és a pályázati idő leteltével a tulajdonába.

 

Felelős: polgármester                                               

Határidő:2018. június 30.67/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy: Felszíni vízelvezetés közbeszerzés

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Zebegény Önkormányzat tulajdonában lévő Malom patak rehabilitációja” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíti. A Képviselő-testület a TAU-BAU Kft, a Blogék Kft, és a PANNON Gabion Kft ajánlattevők ajánlatát a Kbt. 73. (1) e.) pontja szerint érvénytelennek nyilvánítja. Egyidejűleg a Béta Tipp Kft. ajánlatát érvényesnek minősíti, és a nyertes ajánlattevőnek a Béta Tipp Kft. ajánlattevőt jelöli meg 84.879.125 Ft nettó ajánlati árral. Felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötésre és a pályázat teljes körű kezelésére.

Felelős: polgármester

Határidő:2018. június 30.66/2018.(VI.20.) Kt. határozat

Tárgy: Átjárási engedély

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mészkő Kft kérelmét megismerte. Az önkormányzati mezőgazdasági területeket kizárólag művelési águknak megfelelően lehet használatba adni, ezért nincs módjában a területek használatára szerződni. Ugyanakkor az igényelt átjárás szükségességét tudomásul veszi 2018. december 31. napjáig.

Felelős: polgármester

Határidő:2018. június 30.65/2018.(VI.06.) Kt. határozat

Tárgy: Költségvetési kérdések

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szőnyi István Emlékmúzeum biztonságos működéséhez szükséges létszámigényt és ennek bérköltségét megismerte. A képviselő-testület 2018. június 10. napjától 2 fő tárlatvezető/teremőr 6 órás alkalmazását 8 órára módosítja. A változtatás létszámbővítéssel nem jár. A változással járó többlet bérköltséget az önkormányzati költségvetés múzeumi szakfeladat saját bevételei terhére biztosítja.

Felelős: polgármester

Határidő:2018. június 10.64/2018.(VI.06.) Kt. határozat

Tárgy: Költségvetési kérdések

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zebegényi Napraforgó Óvoda működéséhez szükséges létszám változásokat és ennek bérköltségét megismerte.

A képviselő-testület 2018. szeptember 01. napjától három óvodai csoportot tart fenn. A bölcsőde kialakítását megfelelő számú igény hiányában nem támogatja.

A törvényes működés érdekében 2018. szeptemberétől 1 fő csecsemőgondozó státuszát megszünteti, egyidejűleg 1 fő pedagógiai asszisztens státuszát létrehozza. A változtatás létszámbővítéssel nem jár.

A változással járó többlet bérköltséget az óvoda 2018. évi költségvetésében az önkormányzati költségvetés saját bevételei terhére biztosítja.

Felelős: óvodavezető

Határidő:2018.szeptember 01.

 63/2018.(VI.06.) Kt. határozat

Tárgy: „Hunyadi ház” értékesítése

Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ún „Hunyadi ház”, Zebegény 59/3 és 59/4 hrsz.-ú, önkormányzati ingatlanok értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot eredményesnek nyilvánítja. A pályázati kiírásra egyetlen pályázatot benyújtó BUDINFO KFT (ügyvezető: Száraz István 1077 Budapest Wesselényi u. 4. 3. em. 15/b.) pályázatát elfogadja.

Az önkormányzat tulajdonát képező Zebegény 59/3 és 59/4 hrsz.-ú összesen 1792 m2 területű ingatlanokat a pályázati kiírásban rögzített és a nyertes pályázó által elfogadott 9.799 Ft/m2 eladási áron - azaz 17.559.808,- Ft-ért (Tizenhétmillió-ötszázötvenkilencezer-nyolcszáznyolc forintért) - értékesíti a pályázó részére.

A megvalósítandó cél: szálláshely és vendéglátó ipari egység létrehozása. Képviselő-testület jelen döntése nem mentesíti a vevőt a pályázati cél megvalósításához szükséges hatósági engedélyek beszerzése, jogszabályi előírások betartása alól.

A pályázó megtekintette az ingatlanokat és tudomása van arról, hogy a területek feltöltött területek. A pályázatban, illetve a pályázat bontásakor a feltöltésre vonatkozó információk közlésre kerültek azért erre vonatkozóan a továbbiakban a pályázó semmilyen igénnyel nem élhet.

Az eladással kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.

Felhívja a nyertes pályázó figyelmét, hogy a döntés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül az ingatlan 10 %-át be kell fizetnie, hogy az önkormányzattal szerződést köthessen. A befizetésről számla kerül kiállításra. Amennyiben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az ingatlanra igényt tart a befizetett összeget 3 munkanapon belül az önkormányzat a pályázó részére visszautalja.

Utasítja a polgármestert, hogy a pályázatban foglaltaknak megfelelően az adásvételi szerződés elkészítésére és aláírására. A szerződés hatályba lépésének ideje a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nemleges nyilatkozatának kézhezvétele.

Felelős: Hutter Jánosné polgármester                            Határidő: folyamatos62/2018.(V.22.) Kt. határozat

Tárgy: költségvetés

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadását

74.609 e Ft bevétellel

75.535 e Ft kiadással

     - 926 e Ft bevételi-kiadási különbözettel

változtatás nélkül elfogadja.

Felkéri Márianosztra Község Önkormányzatának polgármesterét, hogy az elfogadott zárszámadást Márianosztra Község Önkormányzatának 2016. évi zárszámadásába építse bele.

Felelős: polgármester, jegyző                                  

Határidő: azonnal 

 

 

 

61/2018.(V.22.) Kt. határozat

Tárgy: költségvetés

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítását

          kiadási főöszeget:      76.618 e Ft-al

          bevételi főösszeget    76.618 e Ft-al fogadja el.

A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása a Márianosztra

Község Önkormányzatának költségvetésébe épül be.

      Felelős: polgármester&am