Aktuális programok
További programok
Eseménynaptár
H K Sze Cs P Szo V
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Tájékoztató

2021.03.30. 13:15

 

TÁJÉKOZTATÓ A 2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

 

Tisztelt Lakosság!

A 2021.évi költségvetés megalkotása a rendkívüli helyzet miatt a megszokottól eltérő módon történt.

A képviselő-testület februárban megkapta az első körös tervezetet, azonban a rendelet elfogadásakor a képviselői lemondások miatt már nem volt lehetőség az anyag átbeszélésére.

A hatályos jogszabály szerint 2021.március 15-ig a költségvetést el kell fogadni. A rendkívüli állapot idején – csak úgy, mint egyéb döntéseknél – ez esetben is a polgármester dönt a képviselő-testület helyett. Az 1./2021.(III.12.) önkormányzati rendelet a 2021.évi összesített költségvetés kiadási és bevételi főösszegét 272.563.000 Ft-ban állapítja meg. (Az összesített költségvetés magában foglalja valamennyi szakfeladat valamint a külön intézményként működő óvoda és konyha kiadásait és bevételeit is.)

 A bevételek összehasonlítása a 2020-as tervezett bevételekkel:

                                                                                                                                                                  eFt

Megnevezés

2020-as terv

2021 terv

Különbség

Működési célú állami támogatás

118.946

114.516

-4.430

Közhatalmi bevételek(adók)

55.650

37.795

-17.855

Működési bevételek

19.524

11.719

-7.805

OEP finanszírozás

122

119

-3

Pályázati támogatások

125.638

20.052

-105.586

Finanszírozási bevételek

71.756

66.396

-5.360

Konyha bevétele

21.160

21.966

+ 806

Mindösszesen

412.796

272.563

-140.233

 

A legnagyobb eltérés a közhatalmi bevételeknél és a pályázati támogatásoknál jelentkezik. A közhatalmi bevételek között nem számíthatunk a gépjárműadóval és az idegenforgalmi adóval. A pályázati támogatások esetében a jelenleg már rendelkezésre álló összegek szerepelnek, ezek várhatóan év közben a további elnyert pályázatok esetén emelkedni fognak, illetve változni fog a turisztika fejlesztés kapcsán leérkező összeg is.

Nem ismert – és elsősorban a korlátozásoktól függ – az önként vállalt feladatokból származó bevétel, mely a konyha nyári működését és a szabadidős tevékenységeket érinti.

 

A kiadások összehasonlítása a 2020-as tervezett kiadásokkal:                             eFt

Megnevezés

2020-as terv

2021 terv

Különbség

Önkormányzat

319.880

184.201

-135.679

Óvoda

58.000

53.554

-4.446

Konyha

34.916

34.808

-108

Mindösszesen

412.796

272.563

-140.233

 

Az önkormányzati kiadások a pályázati támogatások kifizetése miatt változhat.

 

Tervezett létszámadatok (3.sz.melléklet):                  fő

Megnevezés

2021

Főállású polgármester, alpolgármester

2

Közalkalmazott (múzeum, könyvtár)

7

Adminisztratív (kommunikáció)

1

Fizikai állomány

5

Közfoglalkoztatott

4

Óvoda intézményvezető

1

Óvoda közalkalmazott

9

Konyha közalkalmazott

4

Mindösszesen:

33

 

 

A továbbiakban szakfeladatonként és intézményenként részletezem a költségvetési kiadásokat:

 

●     Önkormányzat igazgatási tevékenysége                                                    28.664 eFt

A szakfeladat tartalmazza: kommunikációs ügyintéző, hivatalsegéd, polgármester                         illetményét, költségtérítését, cafetéria juttatást, anyakönyvvezető, főépítész, alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését, a szociális hozzájárulási adót. Szakmai anyagokat (esküvői kellékek, munkavédelmi felszerelések, Üzemeltetési anyagok (Irodaszer, hivatalsegéd munkaruha) informatikai szolgáltatást, kommunikációs szolgáltatást, közüzemi díjakat, ügyvéd-, műszaki ügyintéző díját, gépjárműhasználatot, katasztrófavédelmi polgárvédelmi szakértő díjazását, fénymásol költségeit, tagsági díjakat, foglalkoztatás egészségügy, kiküldetés, tagdíjak költségét és a tartalék előirányzatot, melynek összege 1.847  eFt

 

A polgármester és az alpolgármester díjazása nyilvános adat:

 

                                                                                                                                 bruttó  Ft/hó

Megnevezés

2013.I - 2014.X.

2014.XI.- 2017.I.

2017 I. - 2019.X.

2019.X .-

Főállású polgármester illetménye

386.500 ,-

299.200,-

398.900,-

398.900,-

Főállású polgármester költségátalány

77.300 ,-

44.880,-

59.830,-

59.830,-

Alpolgármester illetménye/tiszteletdíja

társadalmi megb.: 140.000,-

főállás:

224.400,-

főállás:

299.140,-

társadalmi megb. 140.000.-

Alpolgármester költségátalány

----

33.660,-

44.860,-

21.000,-

Összesen:

603.800,-

602.140,-

802.730,-

619.730,-

 

A polgármesteri illetmény és költségátalány törvényben meghatározott összeggel azonos.

 

 Alpolgármester esetében a törvény -tól-ig határt állapít meg, melyről a képviselő-testület dönt. Jelenleg a társadalmi megbízatás összegével terveztük az alpolgármester tiszteletdíját. Az alpolgármester megválasztásakor nyilatkozik a jogviszony formájáról.

 

●     Köztemető:                                                                                                   5.794 eFt

A szakfeladat tartalmazza: a vízdíj, hulladékszállítás, szükség szerint üzemeltetési anyag költségét, ingatlan felújításban a temető kerítés (Magyar Falu program) építését és a kapcsolódó áfákat.                            

 

●     Vagyongazdálkodás:  (Üzemeltetési anyag, közüzemi díjak, áfa)                2.794 eFt

                                                                                      

●     Támogatási célú finanszírozási műveletek                                               67.335 eFt

cím alatt szerepel a Kistérségi társulás tagdíja valamint az   Óvoda és konyha finanszírozása

 

●     Területfejlesztés szakfeladaton a Településközpont jelenleg lehívott         10.599 eFt

támogatása és áfája    

 

●     Közfoglalkoztatás:  4 fő közfoglalkoztatott bérköltsége és járulékai             4.346  eFt

 

●     Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása                                                     866 eFt

többletfeladat díjazás,jelzőtáblák beszerzése,szóróanyag és áfa 

 

●     Víztermelés:  Vízgazdálkodási társulás közfeladatok ellátása                          321 eFt

 

●     Közvilágítás:                                                                                                   8.640 eFt

 

 

 

 

●     Zöldterület-kezelés:                                                                                    17.398 eFt

4 fő fizikai alkalmazott illetménye, többletfeladat díjazás, szociális hozzájárulási adó, üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak (közkutak, sportpálya öltöző) karbantartás és egyéb szolgáltatások, egyéb                                                                   tárgyi eszköz beszerzés 

 

●     Város és községgazdálkodás: biztosítások, vis major önrész és áfa           1.023 eFt

 

●     Háziorvosi alapellátás:                                                                                  2.537 eFt

 Asszisztens alkalmazása 4 órában, takarítás és szociális hozzájárulási adó, víz, gáz, villany,telefon, internet,áfa                                                                                  

 

●     Háziorvosi ügyeleti ellátás: rendelési időn túli hét közbeni és                      3.009 eFt                                                                                   

 hétvégi ügyelet 

 

●     Könyvtári szolgáltatások:                                                                             3.904 eFt

1 fő közalkalmazott Illetménye és szociális hozzájárulási adó, nyomtatvány,                                                                takarítószer, informatikai és kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, postaköltség,                                                                                                                  rendezvény, kiküldetés,

 

●     Múzeumi tevékenység                                                                                 19.905 eFt

6 fő közalkalmazott illetménye, költségtérítés, szociális hozzájárulási adó, szakmai, üzemeltetési anyag beszerzés, kommunikáció, közüzemi díjak, szakmai és egyéb szolgáltatások, kiküldetés, tárgyi eszköz beszerzés, áfák                                                                                                                                       

 

ÓVODA ÉS KONYHA KIADÁSA

 

●     Óvoda:                                                                                                             53.554 eFt

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai    46.876 eFt                                                                   

(intézményvezető, óvodapedagógusok, dajkák -  illetménye, pótlékok, jubileumi jutalmak, járulékok közlekedési költségtérítés , továbbképzés, dologi kiadások) 

 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai   6.506 eFt

védőruha, munkaruha, gyógyszer, tárgyi eszköz beszerzés, ingatlanok felújítása, szolgáltatás, karbantartás, közüzemi díjak, tisztítószerek, üzemeltetési anyagok és áfa

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai  172  eFt

Logopédus, komplex fejlesztő, utazókonduktor megbízási díjai és járulékai

 

●     Konyha:                                                                                                        34.808  eFt

4 fő illetménye, megbízási díj, járulékok, szakmai és üzemeltetési anyagok, rezsiköltség, tárgyi eszköz beszerzés, áfa   17.407 eFt, élelmiszer kiadásai és áfa   13.432  eFt, Munkahelyi és vendégétkeztetés   3.969 eFt  

 

A költségvetés év közben módosulhat, az aktuális és nem tervezett kiadások és bevételek esetén, melyről normál helyzetben a képviselő-testület alkot rendeletet.

A rendelet és mellékletei a http://www.zebegeny.org/hu/rendeletek alatt elérhető.

 

 

Zebegény, 2021.március 29.

 

 

                                                                                                  Hutter Jánosné

                                                                                                     polgármester